Your Cart

תקנון

תקנון : עולם ההגנה-מוצרי הגנה עצמית,ציוד טקטי,ציוד קמפינג ,מתנות ועוד

.הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים

משלוחים !!

יתכן עיכובים במשלוחי דואר ישראל , השולח אינו אחראי על זמן המשלוח חברת דואר ישראל אחראית על המשלוח ועל זמני אספקה יתכן עיכובים וצריך לדעת את זה מראש גם במשלוח אקספרס מהיר יש עיכובים והשולח לא אחראי על עיכובים או על זמן מסירה ! 

זכאות להשתמש באתר תהא לכל תושב מדינת ישראל ואשר מלאו לו 18 ואילך אשר יש לו חשבון בנק פעיל בישראל.

מועדי אספקה יחלו רק לאחר ביצוע התשלום.

זמני אספקה אינם כוללים ימי שישי ושבת וחגי ישראל.

להזמנות שנשלחות באמצעות דואר ישראל עשויים זמני אספקה להשתנות מעט בהתאם ללוח הזמנים ולעומסים החלים בדואר ישראל, במידה ואירע עיכוב במועד האספקה על הלקוח מוטלת האחריות לברר את נסיבות המקרה מול דואר ישראל וזאת באמצעות המספר המעקב שקיבל הלקוח.

הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981..

לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים אשר הוצאו מאריזתם המקורית ואשר נעשה בהם שימוש כלשהוא

לא ניתן להחזיר סוללות או לקבל זיכוי עבורם

במקרה של ביטול עסקה לאחר קבלת המוצר , חלה חובת החזרת המוצר באופן פיזי אלינו ועל חשבון הלקוח. המוצר צריך להיות שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא וזאת מבלי שנעשה בו שימוש.

האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה מכל סיבה שהיא, כל עוד המוצר טרם הגיע ללקוח.

הרוכש מצהיר כי הוא מודע לחוקי כרטיסי אשראי ככל שמתייחס ל”רכישה מרחוק” או “רכישה טלפונית” ואו “עסקת אינטרנט”.

. האתר או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

. אחריות המוצר- האתר אחראי לטיב המוצר וזאת כל עוד עמד הלקוח בתנאים הנדרשים והסבירים שהמוצר הפסיק לעבוד ללא שום עזרה חיצונית, לא יהיה אחריות ללקוח למי שעבר על החוקים הבאים: (שברים או נזקים שנגרמו משימושו של הלקוח במוצר, רטיבות במים ונפילות ושברים מכל סוג שהוא).לא יאפשרו ללקוח לקבל אחריות על נזקים שרשומים להלן, שימוש שלא בהתאם להוראות אלו יבטל את האחריות שאנו מספקים.

. במקרה שהגיע ללקוח מוצר תקול או בעל פגם וזאת במסגרת תקופת האחריות, הלקוח חייב להציג קבלה, ויש להודיע להנהלת האתר ולשלוח את המוצר בחזרה אלינו, לאחר הבדיקה שלנו במידה והמוצר אכן תקול הוא יוחלף המוצר במוצר חדש, זהה או דומה

. הגולש מוותר מראש על כל טענה במקרה ותתגלה טעות או שינוי במפרט המוצר, תמונות, ונתונים נוספים לגבי אותו המוצר המופיע באתר.

החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש באמצעות האתר .

החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר,הנם בבעלותם הבלעדית של החנות.

 אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות

. כל התמונות באתר הינם להמחשה בלבד, במקרים חריגים תיתכן חזות מעט שונה בין תמונת המוצר שמופיעה באתר לבין חזותה במציאות

על המשתמש מוטלת האחריות המלאה לכל נזק ישיר או עקיף שעלול לגרום לפגיעה/נזק גופנית/נפשית/ברכוש וצד ג’ כתוצאה משימוש כלשהו, בין שהיה סביר או שאינו סביר במוצרים אשר נקנו מהאתר.

לא ניתן להחליף, להחזיר ו/או לבטל עסקה בפריטים שחייבים שמירה בטמפ’ מיוחדת, כגון: אריזות לחץ, גז מדמיע, סוללות וכל מה שמכיל אריזות לחץ וכל פריט אחר שמצריך טיפול מיוחד.

ימי עסקים הם: א’ עד ה’, אך אם בימים אלה יש ערב חג או חג אז אינם נכללים בימי עסקים.

במקרה של איחור במשלוח אקספרס הלקוח זכאי לקבל את עלות המשלוח או פיצוי בבחירת מוצרים מטעמנו.

עולם ההגנה רשאי לבקש צילום ת.ז. למוצרים שמחייבים גיל 18 או הזמנות חריגות.

בימים של מחלת הקורונה צפויים להיות עיכובים קלים בהזמנות ולא נתחייב להחזרת דמי משלוח אקספרס לאיחור של מתחת ל- 2 ימי עסקים נוספים, אך אם זאת אנחנו דואגים לספק ככל שניתן את ההזמנות במועד המתוכנן

הלקוח רשאי לבטל רכישה/עסקה עד 14 יום מתאריך הקניה בלבד, ההחזר הכספי על המוצר שהוחזר לא יהיה מלא והלקוח ישא בדמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם. במקרה של ביצוע עסקה בכרטיסי אשראי – תיתכן עמלת ביטול נוספת בגין עמלת סליקה בגובה עד 2.5% נוספים לדמי הביטול לעיל

 החלפת מוצר :

החלפת מוצר באמצעות חשבונית תוך 14 ימים בלבד. החזר כספי יינתן כחוק תוך 2 ימי עסקים בלבד, מעל סכום קנייה של 700 ₪, החזר כספי יינתן לפי אמצעי התשלום בו הלקוח שילם. בגין ביטול עסקה ינוכו 5% או 100 ₪ מערך העסקה לפי הנמוך מבינהם    

הזיכוי הינו אישי ולא ניתן להעברה או למכירה.

 החלפת פריט בשווי ערכו בעת ההחלפה..

תפריט נגישות